W jakim celu warto wdrożyć system MES?

Zarządzanie procesami produkcyjnymi w dużych zakładach i fabrykach ma krytyczne znaczenie – od planistów często zależy utrzymanie właściwego tempa realizacji, uniknięcie przestojów oraz zarządzanie kryzysowe. Narzędziem, które znacznie może ułatwić te czynności, jest system MES (skrót od anglojęzycznego terminu Manufacturing Execution System), który pomaga w optymalizacji, kontroli i monitorowaniu produkcji. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakim celom służy tego typu oprogramowanie, zapraszamy do lektury.

Efektywne zarządzanie zasobami i planowanie

Zasadniczą rolą systemu MES jest bieżące monitorowanie i analizowanie danych. Oprogramowanie na bieżąco sprawdza wskaźniki produkcyjne i analizuje dane, generuje codzienne raporty oraz statystyki, co pozwala na zautomatyzowanie ogromu procesów, które bez wsparcia planiści muszą wykonywać ręcznie. Narzędzie wykonuje także dokładne zestawienia dotyczące bieżącego zużycia surowców oraz stanu zapasów, dzięki czemu jest także nieocenioną pomocą w tworzeniu zamówień na zaopatrzenie.

System MES — bieżąca kontrola nad każdym aspektem produkcji

Oprogramowanie tego typu wyróżnia się również pracą w czasie rzeczywistym. Taki tryb zapewnia ogromne możliwości w zakresie kontroli procesów produkcyjnych — dzięki niemu:

  • wykrycie obszarów z problemami jakościowymi, które wymagają optymalizacji, jest znacznie łatwiejsze,
  • możliwe jest szybsze wychwycenie spadków jakości i ewentualnych usterek, które spowalniają pracę,
  • zapobieganie przestojom i opóźnieniom może odbywać się w sposób bardziej zorganizowany.

Co więcej, system MES można wykorzystać również do zbierania danych jakościowych na temat produktów, które aktualnie są wytwarzane na liniach. Taka wszechstronność w zakresie monitorowania procesów sprawia, że oprogramowanie będzie świetnym narzędziem nie tylko w rękach ekspertów do spraw planowania produkcji, lecz także wielu innych działów.

Jeśli w przedstawionych wyżej możliwościach zastosowania widzisz pole do usprawnienia pracy w Twoim zakładzie produkcyjnym lub fabryce, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią przygotujemy dla Ciebie prezentację naszego systemu ProCon MES, uwzględniając charakterystykę Twojej branży!