Dofinansowanie na zakup ProCon MES

Choć przemyślane inwestycje w wartości niematerialne i prawne, do których zaliczamy również wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ProCon MES, stanowią jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, wiele firm produkcyjnych zwleka z ich realizacją. Przedsiębiorstwa obawiają się dużego obciążenia dla budżetu.

Z pomocą przychodzą jednak liczne dofinansowania z funduszy europejskich, dzięki którym system ProCon MES pozwalający zoptymalizować procesy produkcyjne można nabyć, angażując jedynie niewielką część środków własnych firmy. Mamy tutaj na myśli m.in. Kredyt technologiczny FENG, dotację z programu Ścieżka SMART czy pożyczki 0% na inwestycje rozwojowe. Firma MP2 ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu wdrożeń finansowanych przez fundusze europejskie. Służymy Klientom wsparciem m.in. przy sporządzeniu dokumentacji potrzebnej do rozliczenia projektu.

Najważniejsze informacje dot. dostępnych dofinansowań na zakup oprogramowania ProCon MES

Aktualnie otwarty jest nabór wniosków w programie Kredyt technologiczny FENG, w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości nawet 70% kosztów związanych z nabyciem i wdrożeniem nowych technologii. Dofinansowanie zakupu systemu ProCon MES i wielu innych rozwiązań udzielane jest w formie premii technologicznej – oznacza to, że firma wnioskuje o kredyt do banku komercyjnego, a po zakwalifikowaniu do programu do 70% kredytu spłacane jest ze środków UE.

Innym, zupełnie nowym programem wartym uwagi jest Ścieżka SMART. Jednym z jego modułów jest Cyfryzacja przedsiębiorstwa, czyli dofinansowanie wdrożenia np. oprogramowania ProCon MES funkcjonujące na bardzo podobnych zasadach do wcześniejszych „Bonów na cyfryzację”. Przedsiębiorcy mogą uzyskać – zależnie od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji – bezzwrotną dotację pokrywającą do 70% kosztów kwalifikowanych netto.