Audyt przedwdrożeniowy

Analiza przedwdrożeniowa i dokumentacja funkcjonalna

Przystępując do analizy przedwdrożeniowej oferujemy efektowne i optymalne wdrożenie systemu jego integrację i przystosowane do wymagań Klienta oraz zapewniamy po wdrożeniu jak największą użyteczności poszczególnych modułów systemu. Dzięki czemu przedsiębiorstwo decyduje się na oprogramowanie skrojone na miarę oczekiwań oraz jasno wyznacza metody realizacji strategii firmy.

Jak wygląda ramowy harmonogram audytu

Składa się on z dwóch części – pierwsza obejmuje wywiady z kierownikami oraz pracownikami wszystkich działów przedsiębiorstwa, które zmierzają do analizy procesów zachodzących w fabryce i określenia jak działa przedsiębiorstwo. Druga część polega na stworzeniu dokumentu podsumowującego potrzeby Klienta – określającego schemat wdrożenia oraz zawierającego szczegółowe cele i specyfikację dostarczanych funkcjonalności, przewidywane koszty i czas wdrożenia. Kolejność etapów wdrożenia zostaje ustalona w taki sposób, żeby przy jak najmniejszym ryzyku dostarczyć maksymalnie dostosowany system.

Audyt pozawala również jasno określić zakres rozwiązań sprzętowych koniecznych do obsługi wdrażanego systemu, szczególnie w sytuacji, gdy do obsługi oprogramowania konieczny jest zakup nowego serwera oraz komputerów przemysłowych z panelami dotykowymi lub innych urządzeń peryferyjnych.