Integracja

Integracja z systemem MRP/ERP/WMS

System ProCon MES to ogniwo łączące rozwiązania księgowo-magazynowe z produkcją. Integracja tych systemów przynosi korzyści zarówno na poziomie zarządzania produkcją oraz w obszarze biznesowym. Dane zbierane przez system MES i eksportowane do systemu ERP pozwalają na skuteczną optymalizację procesu produkcyjnego, zarządzanie wyrobem gotowym  oraz nakładem pracy.

System ProCon MES może być zintegrowany z dowolnym systemem MRP/ERP/WMS. Oznacza to uruchomienie modułu odpowiadającego za automatyczny transfer odpowiednich danych pomiędzy systemami oraz na wprowadzanie zmian jednocześnie w obu systemach. Wpływa to na lepszą wydajność pracy, szybszy dostęp oraz szczegółowy przekaz danych, eliminujący jednocześnie dublowanie informacji, papierowy obieg dokumentów oraz pomyłki przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Integracja polega przede wszystkim na zaimportowaniu wszystkich stanów magazynowych, zamówień, indeksów produktów, technologii zleceń produkcyjnych, informacji kadrowych i innych danych oraz mechanizmów pozwalających na raportowanie produkcji i generowanie dokumentów magazynowo-księgowych.

Jesteśmy specjalistami w integrowaniu systemów naszego autorstwa z programami magazynowo-księgowymi. Wykonujemy integracje  z oprogramowaniami dedykowanymi na zamówienie, jak również z popularnymi systemami ERP, takimi jak:

  • Subiekt GT
  • Enova365
  • Comarch ERP XL oraz Optima
  • SAP
  • QAD
  • Impuls EVO
  • Promis S/4.