Analiza zdjęć rentgenowskich

Status projektu: Wdrożony

Cel projektu.  Prezentacja możliwości wspomagania wspomaganie lekarza w ocenie zdjęć RTG przy zastosowaniu technik analizy obrazu.

Opis systemu. System umożliwia ładowanie obrazów, oraz ich obróbkę poprzez użycie różnego rodzaju filtrów i algorytmy detekcji krawędzi. Dostępna jest również funkcjonalność pozwalająca na mierzenie odległości pomiędzy elementami obrazu.

Zakres funkcjonalności:

  • Filtrowanie obrazu
  • Detekcja krawędzi
  • Pomiar odległości pomiędzy wybranymi elementami na obrazie