DropperHoleControl Online

Uwaga:  Informacje dotyczące powyższego projektu zostały pozbawione szczegółów ze względu na obowiązek zachowania poufności.

Status projektu: Wdrożony

Cel projektu. Pomiar powierzchni otworu zakraplacza przeznaczonego do celów medycznych. System pomiarowy spełnia następujące wymogi:

  • precyzja pomiaru: 0.08mm²
  • obsługa dowolnych detali danego typu (także tych, które nie są jeszcze nawet w planach)
  • precyzyjne pozycjonowanie elementu – niepotrzebne
  • kontrola 100% produkowanych detali
  • brak wąskiego gardła: wydajność systemu pomiaru > wydajność produkcji

Opis systemu. Przy pomocy 4 kamer, w ciągu 4 sekund system wykonuje 32 zdjęcia zakraplaczy i dokonuje ich analizy. System korzysta z kamer przemysłowych (nie należy ich mylić z kamerami inteligentnymi) dedykowanych modułów oświetleniowych, oraz komputera przemysłowego.