System obliczeniowy Gloria

Status projektu: Wdrożony

Cel projektu. Detekcja rodzaju cząsteczki na podstawie zbioru błysków światła w przestrzeni 3D, otrzymanych z urządzenia pomiarowego.

Opis systemu. Jako dane wejściowe system Gloria otrzymuje zbiór błysków światła w przestrzeni 3D (Rys. 1). Każdy błysk ma przypisaną sobie pozycję oraz intensywność. Na tej podstawie, za pomocą specjalizowanych algorytmów dokonywana jest obróbka wprowadzonych informacji. Wizualizacja jednej z końcowych faz algorytmu jest przedstawiona na Rys. 2. Na podstawie linii utworzonych przez punkty dokonywana jest detekcja rodzaju cząsteczki, która spowodowała wystąpienie rozbłysków.

Cechy systemu Gloria:

  • Zastosowanie specjalizowanych filtrów
  • Przekształcanie przestrzeni błysków za pomocą zaprojektowanych specjalnie do tego celu przekształceń geometrycznych