Rozwiązania dedykowane

Koszt systemu bez żadnych dodatków

Zespół MP2 to przede wszystkim specjaliści i pasjonaci w dziedzinie programowania. Zamawiając u nas usługi programistyczne, nasi Klienci ponoszą wyłącznie koszt tworzenia oprogramowania. Nie są obciążani np. kosztami marketingu i reklamy.

Precyzyjna realizacja potrzeb Klienta

Podczas wykonania projektu Klient cały czas posiada dostęp do aktualnego stanu systemu. Dzięki temu system jest rozwijany dokładnie tak, jak życzą sobie tego osoby, które w przyszłości będą używać naszych narzędzi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi możemy natychmiast reagować na uwagi przyszłych użytkowników, a nie dopiero wtedy, gdy wykonana funkcjonalność okaże się rozbieżna z wyobrażeniami przyszłego odbiorcy.

Pełna kontrola, bliski kontakt, „małe kroki”, redukcja ryzyka

Prace zawsze są dzielone na pojedyncze kroki. Kończą się one po uzyskaniu akceptacji osoby odpowiedzialnej merytorycznie po stronie Klienta.

Nasze oprogramowanie realizuje cele naszych Klientów

Nie jesteśmy jedynie programistami. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak przełożyć oczekiwania Klienta na funkcje tworzonego systemu. Celem naszej pracy jest wykonanie systemu, który pomoże w funkcjonowaniu naszym Klientom. Klientowi zapewnia to sukces, a nam dobrą współpracę w długim okresie czasu.

Ambitne projekty

Od początku istnienia główną specjalnością MP2 jest wykonywanie projektów o szczególnej skali trudności, często takich, które wymagają użycia najnowszych zdobyczy nauki i techniki, a nawet wykraczających poza te ramy. Dysponujemy wdrożeniami w branży medycznej i automotive. Nasze systemy zawierają w sobie elementy sztucznej inteligencji i realizują trudne zadania obliczeniowe. Naszym celem jest zrozumienie problemu/wymogów/potrzeb i ich rozwiązanie w możliwe najwydajniejszy sposób.

Technologia i metodyka

Programujemy używając wielu różnych języków i platform programistycznych. Dzięki temu możemy dopasować technologię do potrzeb tworzonego systemu, lub jego konkretnego fragmentu. Nasi programiści używają m.in. C#, Javy, C++ (kluczowe w przypadku tworzenia programów wydajnie wykonujących czasochłonne obliczenia). Używamy zwinnej metodyki wytwarzania oprogramowania (ang. agile software development), która jest szczególnie skuteczna przy outsourcingu programistycznym, ponieważ kładzie szczególny nacisk na natychmiastowe uwzględnianie uwag Klienta od początku prowadzenia prac nad projektem