Korzyści z wdrożenia

Wdrożenie ProCon MES, czyli maksymalizacja korzyści

Istotnym elementem odróżniającym nas od konkurencji jest to, że nie sprzedajemy naszym Klientom wyłącznie systemu informatycznego, ale sprzedajemy jego wdrożenie. Oznacza to, że każdy z naszych Klientów używa narzędzia dostosowanego bezpośrednio do jego specyfiki i potrzeb. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie korzyści płynących z jego wdrożenia. Niemniej jednak, aby to nastąpiło system musi być odpowiednio wykorzystywany przez wszystkich pracowników od operatorów, poprzez kierowników działów, a na kadrze zarządczej kończąc. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre z korzyści, jakie odnieśli nasi Klienci, po wdrożeniu systemu ProCon MES w swoich fabrykach:

Skokowy wzrost OEE zaraz po rozpoczęciu monitorowania.
 • Wzrost o 5% – 15% w zależności od metody liczenia OEE, oraz specyfiki fabryki
 • Przyczyna poprawy: krótsze przestoje, mniejsza brakowość, świadomość kontroli
 • Uwaga: ważne aby plan produkcji i monitoring były dostępne dla ogółu pracowników – np. w formie dużego ekranu na hali produkcyjnej
Spadek różnicy pomiędzy średnim wykorzystaniem maszyn, a OEE
 • Spadek o 5-15% w zależności od metody liczenia OEE, oraz specyfiki fabryki
 • Przyczyna poprawy: szybsza reakcja na problemy, mniejsza brakowość, lepsza jakość ustawień maszyn, dzięki świadomości kontroli i zapisu historii pracy maszyn
Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
 • Każda fabryka ma własną specyfikę
 • Każde wdrożenie ProCon MES jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i rozbudowane o dedykowane dla niego funkcjonalności
Eliminacja mikroprzestojów
 • Mikroprzestoje to jeden z najistotniejszych czynników obniżających wydajność pracy hali produkcyjnej
 • System ProCon MES pozwala na rejestrację każdego zatrzymania maszyny z dokładnością do 1 sekundy
 • System ProCon MES daje informację „online” kiedy i dlaczego maszyna została zatrzymana
Spadek brakowości
 • Spadek odsetka braków o około 30-40%
 • Przyczyna poprawy: możliwość natychmiastowej reakcji na nadchodzącą awarię, świadomość mechaników, że efekty ich pracy są rejestrowane i rozliczane
Wykrywanie awarii jeszcze przed ich wystąpieniem
 • Awarie często poprzedza nierówna praca maszyny lub wysoka brakowość – te informacje są widoczne na monitoringu w formie „online”
 • Obserwując pracę maszyn można często przewidzieć wystąpienie awarii i zareagować wcześniej
Możliwość korzystania z monitoringu z dowolnego miejsca na Świecie
 • System ProCon MES jest przeznaczony do pracy w sieci lokalnej na terenie fabryki Klienta
 • Klient może jednak używać systemu ProCon MES z dowolnego miejsca na Świecie – wystarczy dostęp do Internetu
 • System ProCon MES daje możliwość zdalnej kontroli pracy fabryki
 • System ProCon MES daje możliwość wykonywania wszelkich operacji zdalnie, np. zdalnego planowania produkcji
Statystyki
 • Możliwość generacji obszernych statystyk i raportów
 • Możliwość eksportu do formatu Excel i wielu innych
 • Możliwość dostosowania i parametryzacji raportów dla danego Klienta
Szybkie wykrywanie wąskich gardeł w działalności fabryki
 • Przyczyna poprawy: pełna informacja o wydarzeniach w hali produkcyjnej, działaniach podejmowanych przez poszczególnych pracowników etc.
 • Brak możliwości zafałszowania, zmiany faktycznej historii wydarzeń
Skrócenie czasu przezbrojeń i awarii
 • Spadek czasu trwania przezbrojeń i awarii o 20-30%
 • Przyczyna poprawy: automatyczna rejestracja czasu prac, bez możliwości jej zafałszowania, świadomość pracownika, że jego praca i działania są ewidencjonowane i rozliczane
Usprawnienie planowania
 • Planowanie metodą drag&drop
 • Łatwa generacja zleceń produkcyjnych
 • Możliwość automatycznej generacji zleceń, jeśli dział planowania potrafi określić jak miałoby się to odbywać
 • Automatyczna kontrola prawidłowości planu produkcji
 • Automatyczna wymiana informacji pomiędzy produkcją, utrzymaniem ruchu, a działem planowania
Usprawnienie i ułatwienie zakupu materiałów
 • Generacja zapotrzebowań na materiał na podstawie zamówień klientów
 • Generacja zapotrzebowań na materiał na podstawie planu produkcji
Usprawnienie działania Działu Utrzymania Ruchu
 • Możliwość planowania przeglądów
 • Pełna historia awarii, przestojów i problemów z maszynami i formami
Kontrola zużycia materiału
 • Rozliczenie rzeczywistych ilości materiału dowiezionego i zabranego z poszczególnych maszyn
 • Rozliczenie teoretycznego zużycia materiału na podstawie historii pracy maszyny (liczby cykli które maszyna wykonała)
Integracja z systemem ERP/MRP/WMS
 • Możliwość importu danych z systemu ERP/MRP do systemu ProCon MES
 • Możliwość eksportu danych z systemu ProCon MES do systemu ERP/MRP/WMS
 • Import i eksport danych wykonywany wyłącznie przy współpracy z certyfikowanymi partnerami producentów systemów ERP/MRP/WMS
Uporządkowanie pracy fabryki i formy wymiany informacji
 • System monitoringu pozwala i w pewnym stopniu zmusza pracowników do wymiany informacji w określonej formie, co eliminuje zaniedbania w tym zakresie i czyni przekazywane informacje bardziej czytelnymi
 • Dzięki wdrożeniu systemu ProCon MES eliminowana jest dowolność w przekazywaniu informacji i eliminowane są wyjątki, bądź informacje nie posiadające żadnej oficjalnej formy i istniejące wyłącznie w świadomości niektórych pracowników. Dzięki wymianie informacji poprzez system ProCon MES wiadomo kto jest autorem informacji i kiedy ją wprowadził
Możliwość monitorowania pracy dowolnych parametrów maszyn w czasie rzeczywistym
 • System ProCon MES może monitorować pracę dowolnych maszyn oraz ich parametrów
 • Możliwość komunikacji z maszyną za pomocą sygnału plastyfikacji (lub innego), sterowników PLC oraz innych protokołów komunikacyjnych
Pełna kontrola historii pracy pracowników produkcyjnych
 • Możliwość generacji logu z działań dowolnego pracownika w dowolnym okresie czasu
 • Możliwość generacji logu z działań pracowników przy dowolnej maszynie w dowolnym okresie czasu
Serwis „online”
 • Wszystkie prace związane z oprogramowaniem (aktualizacje, udostępnianie nowych funkcjonalności, konserwacja systemu, etc.) można dokonywać zdalnie
 • Pozwala to na ograniczenie kosztów i czasu reakcji serwisu na ewentualną awarię
 • Pozostałe prace serwisowe polegają wyłącznie na wymianie gotowych, wcześniej skonfigurowanych przez MP2 podzespołów systemu. Prace te mogą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników fabryki

Zamów prezentację i poznaj nasz system!

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie,
które przyczyni się do wzrostu jakości usług Twojej fabryki.

  o systemie opowie

  Marcin Przewoźniczek – specjalista ds. wdrożeń