Sterownik samochodu
oparty o sterownik rozmyty

Status projektu: Wdrożony

Opis systemu. System składa się z dwóch głównych części – symulatora jazdy samochodem wraz z interfejsem graficznym, oraz autopilota bazującego na sterowniku rozmytym. Składający z reguł rozmytych, system rozmyty pozwala na bezbłędne zaparkowanie samochodu bez względu na początkową pozycję, prędkość, zwrotność samochodu itp.

Cel projektu. Prezentacyjny program demonstrujący możliwości sterowania rozmytego. Celem działania systemu jest zaparkowanie samochodu na miejscu parkingowym w taki sposób, aby samochód całkowicie się w nim mieścił. Sterować można przyspieszeniem, oraz kątem skrętu kół (kierownica). Problem rozwiązywany przez system rozmyty jest nieliniowy i nie może być rozwiązany tradycyjnymi metodami typu: „jeśli kierunek jazdy jest pod kątem 45 stopni do miejsca parkingowego to zwiększ skręt kół do 29 stopni”.