Założyciele MP2

Marcin Pol

  • Ekspert integracji systemów
  • Specjalista metod z zakresu sztucznej inteligencji oraz programowania systemów zaawansowanej analizy obrazu
  • Profesjonalista z dziedziny projektowania i implementacji baz danych oraz serwisów o dużym obciążeniu
  • W latach 2013-2018 Dyrektor techniczny projektu Clarin (Common Language Resources & Technology Infrastructure)

Michał Przewoźniczek

  • Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, zatrudniony w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na stanowisku profesora uczelni
  • Ekspert rozwoju systemów wizyjnych i analiz informacji obrazowej oraz projektowania systemów obliczeniowych
  • Specjalista w dziedzinie zaawansowanych systemów sterowania urządzeniami i robotami
  • Międzynarodowy autorytet w zakresie obliczeń ewolucyjnych w zastosowaniach praktycznych