Automatyczne planowanie produkcji

System ProCon MES już od wielu lat jest wyposażony w algorytmy automatycznego planowania oparte o metody sztucznej inteligencji. Strona algorytmiczna powstała przy współpracy firmy MP2 oraz naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Warto zauważyć, że proste metody i ogólnie znane algorytmy cechują się stosunkowo niską skutecznością, mierzoną jakością wygenerowanego planu. Z tego względu specjaliści z MP2 i pracownicy naukowi opracowali dla systemu ProCon MES dedykowany model problemu planowania. Model ten uwzględnia wymogi i specyfikę wielu różnych firm, oraz daje szerokie możliwości parametryzacji pod potrzeby konkretnej firmy. Zostały również opracowane dedykowane dla modelu algorytmy oparte o metody sztucznej inteligencji. Taka konstrukcja pozwala na efektywne i szybkie planowanie produkcji uwzględniającej aktualne przestoje, stany magazynu, czy też zamówienia. Algorytmy są również w stanie przeorganizować plan i sprawdzić, czy w ramach istniejącego już planu produkcji możliwe jest uwzględnienie dodatkowych zleceń. Ich wykorzystanie pozwoliło na efektywne zarządzanie personelem, ograniczenie kosztów związanych z brakowością produkcji, ograniczenie kosztów przezbrojeń maszyn, czy bezpieczne planowanie produkcji dostosowane do zamówień klientów.

Skuteczne planowanie procesu produkcji

Pełne dane o procesie produkcyjnym, stosowanych technologiach, dostępności maszyn i pracowników produkcyjnych oraz złożonych zamówieniach dają możliwość precyzyjnego i efektywnego planowania produkcji. Takie planowanie może uwzględniać ewentualne awarie, brak materiałów do produkcji, czy przewidywane zamówienia klientów. Poprawienie jakości planowania prowadzi nie tylko do oszczędności i lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych. Niesie ze sobą również szereg innych korzyści takich jak poprawa terminowości dostaw, czy możliwość szybkiego sprawdzenia, czy dodanie do planu nagłych, pilnych zleceń jest w ogóle możliwe.

Automatyzacja planów tworzonych przez planistę

System ProCon MES daje również możliwość zaplanowania części planu przez planistę i uzupełnienie tego planu przez automat. Wreszcie, rozwiązania zaproponowane przez algorytmy automatycznego planowania mogą zostać dowolnie zmodyfikowane przez człowieka. Rozwiązanie na tym poziomie jakości pracy algorytmów oraz elastyczności w użyciu pozwala na znaczące poprawienie jakości pracy planisty i uniknięcie paraliżu firmy w przypadkach tak trywialnych (a jednak ważnych) jak np. urlop. Pełne wykorzystanie wszystkich możliwości modułu planowania pozwala optymalizować procesy produkcyjne i logistyczne oraz realizować strategię Just In Time.