Case study. Wdrożenie systemu

Proces implementacji naszego systemu przedstawimy na przykładzie rodzinnego przedsiębiorstwa, które działa w branży przetwórczej. Firma ta zajmuje się produkcją materiałów z tworzyw sztucznych, a jej głównymi odbiorcami jest branża motoryzacyjna, AGD, branża elektroniczna oraz kosmetyczna.

Powodem, dla którego przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie ProCon MES, była chęć posiadania oprogramowania, które sprosta potrzebom rozwijającej się firmy. Poprzednie rozwiązanie nie stanowiło wystarczającego wsparcia produkcji. Głównym problemem był brak płynnego przepływu informacji między działami i brak szybkiego dostępu do aktualnych danych.

Co to jest system ProCon MES?

System klasy MES ProCon przy użyciu oprogramowania, baz danych, automatyki, urządzeń elektronicznych i technologii informatycznych pozwala w czasie rzeczywistym zbierać dane o pracy maszyn oraz ludzi. Informacje o postępie produkcji i zdarzeniach ważnych dla procesu produkcji (np. takich jak awarie maszyn) są pobierane bezpośrednio z monitorowanych urządzeń, czujników lub przy udziale pracowników. Dzięki takiej konstrukcji systemu wszelkie dane dotyczące produkcji, stanu urządzeń produkcyjnych, a nawet czynności aktualnie wykonywanych przez pracowników są dostępne natychmiast, czyli online. Dostęp do takich danych, daje możliwość niezwłocznego reagowania na problemy, oraz podejmowania właściwych decyzji dotyczących pracy fabryki.

Wdrożenie systemu ProCon MES – wymogi i audyt

Aby nasze oprogramowanie sprawdziło się w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, musiało:

  1. wspomagać proces kontroli i analizy,
  2. spełniać wymogi branży automotive,
  3. generować możliwość rozwoju,
  4. dostosowywać się do wymogów i wizji klienta.

Mogliśmy spełnić te warunki, wykonując analizę przedwdrożeniową. Audyt obejmował głównie wywiady z kierownikami poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Pozwoliło nam to zebrać informacje dotyczące tego, jakie procesy zachodzą w firmie oraz jak ona działa.

Tak przeprowadzona analiza zaowocowała przygotowaniem szczegółowej dokumentacji, która podsumowywała audyt, i stworzeniem planu wdrożenia.

Gdy obie strony zaakceptowały dokument audytowy, można było podpisać umowę wdrożenia systemu. Dokument regulował ilość etapów wdrożenia oprogramowania oraz ich czas. W umowie zamieściliśmy także opis techniczny czynności, które są niezbędne do implementacji, a także opis wymogów, koniecznych do spełnienia przed uruchomieniem oprogramowania.

Przebieg wdrażania systemu proCon MES w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Proces rozpoczęliśmy od integracji oprogramowania z systemem księgowym klienta. Etap ten obejmował przede wszystkim przygotowanie szczegółowego schematu wymiany danych między ProCon MES i programem ERP. Celem tego działania było uzyskanie swobodnego przepływu danych między jednym i drugim oprogramowaniem.

Przygotowaliśmy także schemat konstruowania dokumentów magazynowo-księgowych. Co podległo integracji? Bazy towarów, tworzyw, narzędzi, zamówień od klientów i dla dostawców, a także informacje o zleceniach produkcyjnych i wiele innych elementów.

Zainstalowanie software wymagało współpracy między naszymi specjalistami, klientem, automatykami oraz działem IT klienta. Było to spowodowane dużą skalą przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności przygotowaliśmy serwer bazy danych systemu ProCon MES , następnie należało zainstalować sprzęt do monitorowania maszyn oraz wizualizacji danych na hali produkcyjnej. W ciągu niecałych 2 dni zainstalowaliśmy niemal 40 urządzeń.

Dalsze działania

Kolejnym etapem wdrażania systemu ProCon MES, było uruchomienie wersji standardowej oprogramowania. Pozwoliło to na wstępne monitorowanie pracy fabryki oraz automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

Przez następne 8 tygodni dokonywaliśmy dostosowania systemu ProCon MES w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez jego aktualizacje. W chwili, w której software był gotowy, mogliśmy przejść do przeprowadzania szkoleń dla poszczególnych grup pracowników. Wdrażaliśmy kolejno operatorów maszyn, specjalistów z poszczególnych działów oraz personel kierowniczy.

Cały proces trwał planowane 16 tygodni.