Przemysł 4.0

W XXI wieku różnego rodzaju nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Liczby ich zastosowań nie da się nawet oszacować, gdyż przejęły one niemal każdą dziedzinę, od transportu, przez bankowość, aż po codzienne zakupy. Ogół innowacji technicznych oraz koncepcji organizacji łańcucha wartości nazywany jest “przemysłem 4.0”. U jego podstaw leży wymiana informacji pomiędzy człowiekiem a maszyną, a także między poszczególnymi urządzeniami w ciągu.

Początek czwartej rewolucji

Przemysł 4.0 został pierwszy raz nazwany w 2011 roku podczas targów w Hannowerze. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie Internetu i umożliwionej przez niego wymiany danych w celu polepszenia produkcji. Jego nazwa wywodzi się z nazewnictwa poszczególnych rewolucji przemysłowych. Do rozwoju tego zjawiska przyczyniło się wynalezienie stabilnej sieci internetowej i rozpowszechnienie dostępu do niej. Szybkie przesyłanie danych jest doskonale wykorzystywane w koncepcji inteligentnych fabryk.

Coraz większe przeniesienie do cyberprzestrzeni

W odróżnieniu od przestarzałych już systemów, w przemyśle 4.0 rola automatyki staje się coraz mniejsza. Zastępuje ją pełna informatyzacja każdego sektora. Wykorzystuje się przy tym różnorodne systemy gromadzenia danych, a także ich przetwarzania oraz wymiany. Aby wyjść naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku, zakończyliśmy prace nad rozbudową ProCon MES. Jego nowa wersja umożliwia uruchomienie systemu w chmurze, bez konieczności stałej rozbudowy serwerowni. Jest to bezpieczne i innowacyjne przetwarzanie danych, które znacznie usprawni działanie każdej firmy.

Doskonałe narzędzie dla każdej spółki

Rozwiązania wykorzystywane w przemyśle 4.0 mają na celu jak najlepsze dotarcie do Klientów. Ważne jest, by gromadzenie danych zawsze było proste i dostępne z każdego miejsca na planecie.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły na temat stworzonego przez nas narzędzia, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich informacji oraz zaprezentujemy jego możliwości.