Zoptymalizuj procesy produkcyjne z ProCon MES

Chcesz cieszyć się oprogramowaniem do zarządzania produkcją, które przyniesie Twojej firmie wymierne korzyści? Optymalizacja procesów produkcyjnych z ProCon MES, pomoże Ci zrealizować postawione przed Tobą zadania. Sprawdź i dowiedz się więcej na temat tego, jak nasz system może pomóc Ci w rozwoju!

Proponowany przez nas program do monitorowania i planowania produkcji może zapewnić każdej fabryce osiągnięcie określonych celów, a najważniejsze z  nich to:

Kontrola procesu produkcyjnego

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań w ramach optymalizacji, może przede wszystkim pomóc w eliminacji mikroprzestojów. Co to oznacza? System produkcyjny ProCon MES na bieżąco rejestruje każde zatrzymanie maszyny, jednocześnie informując o tym, kiedy i dlaczego do niego doszło. Rozwiązanie to umożliwia również wykrywanie awarii jeszcze przed ich pojawieniem się. Jest to możliwe za sprawą monitoringu online, który informuje o nierównej pracy maszyny czy wysokiej brakowości. Także spadek odsetka braków w granicach 30-40% jest możliwy dzięki natychmiastowej reakcji mechaników na zbliżającą się awarię i świadomości, że efekty ich pracy są skrupulatnie katalogowane i rozliczane.

Nie zapominaj również, że niezwykle ważnym elementem optymalizacji procesów każdej produkcji jest szybkie wykrywanie wąskich gardeł w działalności fabryki. Tutaj ProCon MES przychodzi Ci z pomocą, gwarantując brak możliwości zafałszowania faktycznej historii zdarzeń oraz zapewniając dostęp do pełnej informacji o wydarzeniach na hali produkcyjnej, a także działaniach podejmowanych przez poszczególnych pracowników. Optymalizacja procesów w ramach kontroli czasu przezbrojeń i awarii o 20-30%, możliwa jest poprzez automatyczną rejestrację czasu pracy, bez możliwości jej zniekształcania.

Kontrola zużycia materiału to kolejna zaleta zintegrowanego oprogramowania ProCon MES, która możliwa jest dzięki rozliczaniom rzeczywistych ilości surowca dowiezionego i zabranego z poszczególnych maszyn oraz teoretycznego zużycia surowca na podstawie historii pracy danej maszyny. Co więcej, system ten pozwala również na uproszczenie zakupu materiałów za pomocą automatycznej generacji zapotrzebowania na podstawie zamówień klientów lub rezerwacji surowca pod zlecenie produkcyjne.

Optymalizacja procesów z naszym oprogramowaniem to także kontrola pracowników, w ramach której istnieje możliwość generowania logu z działań dowolnego pracownika w konkretnym okresie oraz przy wybranej maszynie.

Uporządkowanie pracy fabryki i formy wymiany informacji

Poza kontrolą oraz usprawnieniem zakupów niezwykle ważnym elementem w ramach optymalizacji procesów, jakie gwarantuje ProCon MES jest forma wymiany informacji oraz uporządkowanie pracy  przedsiębiorstwa. Umożliwia to funkcja monitoringu, która poniekąd zmusza pracowników do wymiany informacji w określonej formie, co eliminuje wszelkie zaniedbania i sprawia, że przekazywane dane są bardziej czytelne. Co więcej, dzięki systemowi nie ma wątpliwości co do tego, czy dana informacja została faktycznie przekazana oraz kto jest jej autorem.

Usprawnienie planowania

Wybierając inteligentny system ProCon MES możesz również zoptymalizować procesy planowania w swojej fabryce. Automatyczne generowanie planu produkcji możliwe jest w wyniku użycia algorytmów sztucznej inteligencji. Ale to nie jedyne usprawnienie, jakie zapewni fabryce nasze oprogramowanie, należą do nich również: planowanie metodą drag&drop, automatyczna kontrola prawidłowości planu produkcji, łatwa generacja zleceń produkcyjnych, analiza planu produkcji pod względem kosztów czy automatyczna wymiana informacji pomiędzy produkcją, utrzymaniem ruchu, a działem planowania.

Efektywna integracja systemów

Aby w pełni korzystać z optymalizacji procesów produkcyjnych, warto regularnie wykonywać szczegółowe statystyki. ProCon MES umożliwia generowanie obszernych raportów, a także eksportu danych do popularnych programów takich jak np. Excel. Dzięki temu rozwiązaniu możesz również dostosować i parametryzować raport dla danego klienta. Mówiąc o programach, warto jednocześnie zaznaczyć, że proponowany przez nasz system sterowania produkcją umożliwia też zintegrowanie z oprogramowaniem typu ERP/MRP/WMS, oznacza to automatyczny transfer wybranych danych między systemami. Wpływa to na lepszą wydajność pracy, szczegółowy przekaz danych,eliminujący jednocześnie dublowanie informacji, papierowy obieg dokumentów oraz nieścisłości przy ręcznym wprowadzaniu danych.  Usprawniamy również, pracę magazynu oraz działu Utrzymania Ruchu dzięki możliwości zintegrowania z systemem czytników kodów kreskowych.

Proces kontroli jakości

Implementacja efektywnej kontroli jakości we wszystkich procesach produkcyjnych, to równie ważny element optymalizacji. Za pomocą funkcjonalności modułu Kontroli Jakości  dane o brakowości trafiają od razu do systemu, w momencie zakwalifikowania ich jako braki przez operatora, a do weryfikacji brakowości masz zdalny dostęp o każdej porze i z każdego miejsca, w którym się znajdujesz. Co więcej, moduł ten umożliwia Ci zarówno kontrolę jakościową aktualnie prowadzonej produkcji, jak i tworzenie planów wprowadzenia do niej zupełnie nowego detalu włącznie z zatwierdzaniem pierwszej dobrej sztuki. Wybierając proponowane przez nas oprogramowanie produkcyjne masz również dostęp do natychmiastowej analizy Pareto wad czy analizy brakowości w każdym okresie dla danej maszyny, zlecenia, zmiany, operatora czy rodzaju wady.