MP2 IQ Solutions

  

Systemy obliczeniowe

 

 

W grupie oferowanych przez MP2 usług, którą można określić wspólną nazwą „systemy obliczeniowe” mieszczą się:

 

 

 

Harmonogramowanie i optymalizacja produkcji; Systemy wsparcia decyzji

 

 

Harmonogramowanie i optymalizacja produkcji to zagadnienia istotne dla całego przemysłu. MP2 oferuje wykonanie dedykowanych systemów obliczeniowych, które na podstawie wprowadzonych przez operatora informacji, będą automatycznie wykonywać prace przeprowadzane dotychczas przez planistów i ekspertów. Możliwy zakres zastosowań proponowanych przez nas systemów harmonogramowania i planowania to:

 • harmonogramowanie produkcji
 • harmonogramowanie transportu
 • harmonogramowanie zakupu materiałów produkcyjnych
 • rozwiązywanie wszelkich zadań przydziału zasobów o twardych i miękkich ograniczeniach

 

Dlaczego warto stosować systemy harmonogramowania i wsparcia decyzji: 

 • Żaden człowiek nie jest w stanie efektywnie i szybko rozwiązywać zadań takiego rodzaju jak harmonogramowanie. Nawet najgenialniejsi, obdarzeni ponadprzeciętną intuicją ludzie nie mogą zbliżyć się ani do jakości rozwiązań, ani do czasu generowania rozwiązań osiąganych przez przeciętny, „domowy” komputer.
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa - zastąpienie pracy ludzkiej pracą komputera.
 • Wzrost wydajności produkcji - lepsze harmonogramowanie produkcji (optymalizacja).
 • Elastyczność – w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, system obliczeniowy może w bardzo krótkim czasie (bardzo krótkim = nie przekraczającym kilku minut) zmodyfikować rozwiązanie (harmonogram), tak aby spełniał nowe warunki, narzucone przez sytuację.

 

Systemy wsparcia decyzji to systemy, których funkcjonalność jest zbliżona do systemów harmonogramowania i optymalizacji produkcji. Pozwalają one m.in. na predykcję istotnych dla działania przedsiębiorstwa wskaźników (np. sprzedaży w określonych porach roku, zapotrzebowania na surowce, etc.). Systemy obliczeniowe, które realizują zadania wsparcia decyzji, opierają się na podobnych do systemów harmonogramowania i optymalizacji produkcji mechanizmach. Zwykle system harmonogramowania i optymalizacji produkcji zapewnia również funkcjonalności związane ze wsparciem decyzji.

 

Na życzenie Klienta wykonany przez nas system może być zintegrowany z systemami zarządzania firmą posiadanymi przez Klienta.

 

Przykłady projektów: System wsparcia decyzji ZODeF

 

 

 

Zaawansowane systemy wizyjne i analiza informacji obrazowej

 

 

Analiza obrazu zastosowana w kontroli jakości to jeden z podstawowych kierunków rozwoju wielu przedsiębiorstw. Możliwe zastosowania oferowanych przez nas systemów wizyjnych to: 

 • Kontrola jakości
 • Systemy pomiarowe
 • Kontrola obecności detali w urządzeniu produkcyjnym
 • Interpretacja obrazu (interpretacja obrazu na zasadach „sposobu myślenia człowieka” – np. widząc na zdjęciu łąkę i samolot, system analizy obrazu stwierdzi, że na obrazie jest lotnisko)
 • Analiza obrazu – ekstrakcja „niewidocznych informacji”, zaawansowana analiza obrazu (np. analiza obrazów medycznych pod kątem występowania schorzeń)

 

Oferowane przez nas systemy mogą realizować zadania o najwyższej skali trudności (także takie, które konkurencja określa jako „niemożliwe do wykonania”).

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania – wykonanie systemu wizyjnego obejmuje:

 • wykonanie urządzenia (robota) służącego do zbiórki danych
 • dobór, zakup i montaż kamer
 • wykonanie odpowiedniego systemu oświetlenia
 • wykonanie systemu sterowania

 

Dlaczego warto stosować systemy harmonogramowania i wsparcia decyzji:

 • Realizacja zadań niemożliwych (lub bardzo trudnych/pracochłonnych) do wykonania przez człowieka
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa - zastąpienie pracy ludzkiej pracą komputera
 • Wzrost wydajności produkcji – systemy wizyjne działają zwykle szybciej niż człowiek
 • Eliminacja błędów ludzkich – system wizyjny nie myli się z powodu zmęczenia, niewyspania, braku koncentracji

 

Przykłady projektów: wykrywanie niewidocznych błysków światła, analiza zdjęć rentgenowskich

 

 


Zaawansowane systemy sterowania urządzeniami i robotami

 

 

Problemem często spotykanym w przemyśle jest odpowiednie sterowanie robotami i urządzeniami produkcyjnymi, lub takimi, które są produktami. Firma MP2 posiada doświadczenie w wykonaniu systemów sterowania robotami. Dotychczasowe wdrożenia systemów na tym polu naszej działalności okazały się znacznie efektywniejsze i bezpieczniejsze niż wcześniej używane rozwiązania.

 

Dlaczego warto stosować systemy sterowania robotami stworzone przez MP2:

 • Poprawa efektywności sterowania (np. ten sam robot, sterowany przez nasze oprogramowanie  może jeździć szybciej, dokładniej, zużywać na tę samą czynność mniej energii, etc.)
 • Ograniczenie kosztów eksploatacji – dzięki przemyślanym rozwiązaniom
 • Realizacja funkcji, które dotychczas były niedostępne

 

Na życzenie Klienta system sterowania urządzeniem/robotem wykonany przez MP2, może być zintegrowany z oprogramowaniem wskazanym Klienta.

 

Przykłady projektów: CaCTuS, ADALiS, sterownik rozmyty dla parkowania samochodu

  

 

 

Pozostałe systemy obliczeniowe

 

 

Nauki techniczne stale napotykają na wymagające rozwiązania problemy obliczeniowe. Oznacza to, że te same problemy stanowią ważny do rozwiązania problem w przemyśle. Firma MP2 oferuje szereg możliwych rozwiązań dla problemów obliczeniowych. Rozwiązania takie mogą obejmować m.in. konstrukcję dedykowanego algorytmu rozwiązującego problem i konstrukcję superkomputera.

 

Dlaczego warto stosować systemy obliczeniowe stworzone przez MP2?

 

Bo mogą one realizować funkcjonalności, o których inni myślą, że są niemożliwe do osiągnięcia.

 

Przykłady projektów: Gloria

 

 

 

 

 

- wróć do "Wykonanie i wdrażanie innowacyjnych systemów w przemyśle"

 

-  Robotyka, pomiary, elektronika

 
 
MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legnicka 55A/7, 54-203 Wrocław, woj. dolnośląskie
NIP: 8971806307
tel.: 717330481
e-mail: biuro@mp2.com.pl
Copyright © 2009 MP2 s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na Warunki użytkowania