MP2 IQ Solutions

 

ProCon MES - Korzyści z wdrożenia systemu monitorowania

i planowania produkcji ProCon MES

 

 

 

Skokowy wzrost OEE zaraz po rozpoczęciu monitorowania.

 • Wzrost o 5% - 15% w zależności od metody liczenia OEE, oraz specyfiki fabryki
 • Przyczyna poprawy: krótsze przestoje, mniejsza brakowość, świadomość kontroli
 • Uwaga: ważne aby plan produkcji i monitoring były dostępne dla ogółu pracowników – np. w formie dużego ekranu na hali produkcyjnej

  

Spadek różnicy pomiędzy średnim wykorzystaniem maszyn, a OEE

 • Spadek o 5-15% w zależności od metody liczenia OEE, oraz specyfiki fabryki
 • Przyczyna poprawy: szybsza reakcja na problemy, mniejsza brakowość, lepsza jakość ustawień maszyn, dzięki świadomości kontroli i zapisu historii pracy maszyn

 

Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta

 • Każda fabryka ma własną specyfikę
 • Każde wdrożenie ProCon MES jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i rozbudowane o dedykowane dla niego funkcjonalności

 

Eliminacja mikroprzestojów

 • Mikroprzestoje to jeden z najistotniejszych czynników obniżających wydajność pracy wtryskowni
 • System ProCon pozwala na rejestrację każdego zatrzymania maszyny z dokładnością do 1 sekundy
 • System ProCon daje informację „online” kiedy i dlaczego maszyna została zatrzymana

  

Spadek brakowości

 • Spadek odsetka braków o około 30-40%
 • Przyczyna poprawy: możliwość natychmiastowej reakcji na nadchodzącą awarię, świadomość mechaników, że efekty ich pracy są katalogowane i rozliczane

   

Wykrywanie awarii jeszcze przed ich wystąpieniem

 • Awarie często poprzedza nierówna praca maszyny lub wysoka brakowość – te informacje są widoczne na monitoringu w formie „online”
 • Obserwując pracę maszyn można często przewidzieć wystąpienie awarii i zareagować wcześniej

 

Możliwość korzystania z monitoringu z dowolnego miejsca na Świecie

 • System ProCon MES jest przeznaczony do pracy w sieci lokalnej na terenie fabryki klienta
 • Klient może jednak używać systemu ProCon z dowolnego miejsca na Świecie – wystarczy dostęp do Internetu!
 • System ProCon MES daje możliwość zdalnej kontroli pracy fabryki 
 • System ProCon MES daje możliwość wykonywania wszelkich operacji zdalnie, np. zdalnego planowania produkcji

   

Statystyki

 • Możliwość generacji obszernych statystyk i raportów
 • Możliwość eksportu do formatu Excell i wielu innych
 • Możliwość dostosowania i parametryzacji raportów dla danego Klienta

 

Szybkie wykrywanie wąskich gardeł w działalności fabryki

 • Przyczyna poprawy: pełna informacja o wydarzeniach w hali produkcyjnej, działaniach podejmowanych przez poszczególnych pracowników etc.
 • Brak możliwości zafałszowania, zmiany faktycznej historii wydarzeń

 

Skrócenie czasu przezbrojeń i awarii

 • Spadek czasu trwania przezbrojeń i awarii o 20-30%
 • Przyczyna poprawy: automatyczna rejestracja czasu prac, bez możliwości jej zafałszowania, świadomość pracownika, że jego praca i działania są rejestrowane i rozliczane

 

Możliwość stworzenia przejrzystego i opartego na realnych danych systemu premiowania pracowników

  

Usprawnienie planowania

 • Planowanie metodą drag&drop
 • Łatwa generacja zleceń produkcyjnych
 • Możliwość automatycznej generacji zleceń, jeśli dział planowania potrafi określić jak miałoby się to odbywać
 • Automatyczna kontrola prawidłowości planu produkcji 
 • Automatyczna wymiana informacji pomiędzy produkcją, utrzymaniem ruchu, a działem planowania

  

Usprawnienie i ułatwienie zakupu materiałów

 • Generacja zapotrzebowań na materiał na podstawie zamówień klientów
 • Generacja zapotrzebowań na materiał na podstawie planu produkcji

  

Usprawnienie działania Działu Utrzymania Ruchu

 • Możliwość planowania przeglądów
 • Pełna historia awarii, przestojów i problemów z maszynami i formami

    

Kontrola zużycia materiału

 • Rozliczenie rzeczywistych ilości materiału dowiezionego i zabranego z poszczególnych maszyn
 • Rozliczenie teoretycznego zużycia materiału na podstawie historii pracy maszyny (liczby cykli które maszyna wykonała)

    

Integracja z systemem ERP/MRP

 • Możliwość importu danych z systemu ERP/MRP do systemu ProCon MES
 • Możliwość eksportu danych z systemu ProCon MES do systemu ERP/MRP
 • Import i eksport danych wykonywany wyłącznie przy współpracy z certyfikowanymi partnerami producentów systemów ERP/MRP

  

Uporządkowanie pracy fabryki i formy wymiany informacji

 • System monitoringu pozwala i w pewnym stopniu zmusza pracowników do wymiany informacji w określonej formie, co eliminuje zaniedbania w tym zakresie i czyni przekazywane informacje bardziej czytelnymi.
 • Dzięki wdrożeniu systemu ProCon MES eliminowana jest dowolność w przekazywaniu informacji i eliminowane są wyjątki, bądź informacje nie posiadające żadnej oficjalnej formy i istniejące wyłącznie w świadomości niektórych pracowników.Dzięki wymianie informacji poprzez system ProCon MES wiadomo kto jest autorem informacji i kiedy ją wprowadził

 

Możliwość monitorowania pracy dowolnych wtryskarek i parametrów maszyn

 • System ProCon MES może monitorować wtryskarki dowolnych producentów
 • Standardowo system ProCon MES monitoruje jedynie czas cyklu, można jednak dostarczyć do monitorowania większą liczbę sygnałów
 • Wystarczy, że każdy sygnał mający podlegać monitorowaniu zostanie doprowadzony do komputera przemysłowego w formie określonej specyfikacją techniczną

 

Pełna kontrola historii pracy pracowników produkcyjnych 

 • Możliwość generacji logu z działań dowolnego pracownika w dowolnym okresie czasu
 • Możliwość generacji logu z działań pracowników przy dowolnej maszynie w dowolnym okresie czasu

  

Serwis „online”

 • Niemal wszystkie prace związane z oprogramowaniem (aktualizacje, udostępnianie nowych funkcjonalności, konserwacja systemu, etc.) można dokonywać zdalnie
 • Pozwala to na ograniczenie kosztów i czasu reakcji serwisu na ewentualną awarię 
 • Pozostałe prace serwisowe polegają wyłącznie na wymianie gotowych, wcześniej skonfigurowanych przez MP2 podzespołów systemu. Prace te mogą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników fabryki.

    

 
Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie pozytywnych zamian zaobserwowanych w wielu wtryskowniach. Zmiany nastąpiły po wdrożeniu systemu ProCon MES. Należy jednak pamiętać, że zakres i skala korzyści z wdrożenia systemu ProCon jest zawsze zależna od wielu czynników. System ProCon MES to narzędzie, którym można osiągnąć określone cele. Niemniej jednak aby to nastąpiło system musi być odpowiednio wykorzystywany przez wszystkich pracowników wtryskowni od operatorów, poprzez kierowników działów, a na kadrze zarządczej kończąc.

 

 

 


  

O systemie

 

 

Moduły

 

 

Korzyści z

wdrożenia

 

Co wyróżnia

MP2

 

Co wyróżnia

system

 

Nagrody

 

 

Struktura

 

 

 

 
 
MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legnicka 55A/7, 54-203 Wrocław, woj. dolnośląskie
NIP: 8971806307
tel.: 717330481
e-mail: biuro@mp2.com.pl
Copyright © 2009 MP2 s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na Warunki użytkowania