MP2 IQ Solutions
 

O Nas

 
 
Firma MP2 jest powstałą w 2003 roku firmą odpryskową (ang. spin-off), założoną przez absolwentów i młodych naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Od początku istnienia główną specjalnością MP2 jest wykonywanie projektów o szczególnej skali trudności, często takich, które wymagają użycia najnowszych zdobyczy nauki i techniki, a nawet wykraczających poza te ramy. W trakcie naszej dotychczasowej działalności wykonaliśmy szereg tego typu projektów z różnych dziedzin nauki i techniki, dotyczących różnego rodzaju zagadnień:
 
  • Systemy obliczeniowe - systemy automatycznego harmonogramowania produkcji, wsparcia decyzji, automatycznego planowania transportu, etc.
 
  • Systemy monitorowania produkcji
 
  • Wizyjne systemy kontroli jakości
 
  • Wizyjne systemy pomiarowe 
 
  • Systemy sterujące wieloramiennymi robotami krystalograficznymi. Taki system steruje m.in. 6-ramiennym robotem pomiarowym znajdującym się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie znajduje się również Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider)
 
  • Automatyczne systemy magazynowe (system ADALiS, łączący ze sobą m.in. elementy robotyki, rozproszonego systemu bazodanowego, bioidentyfikację)
 
 
MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legnicka 55A/7, 54-203 Wrocław, woj. dolnośląskie
NIP: 8971806307
tel.: 717330481
e-mail: biuro@mp2.com.pl
Copyright © 2009 MP2 s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na Warunki użytkowania