MP2 IQ Solutions

 

ADALiS (Autonomous DVD Automatic Library System)


Status projektu: Wdrożony


Słowa kluczowe: bioidentyfikacja, oprogramowanie sterujące dla robotów i urządzeń peryferyjnych, projektowanie i implementacja baz danych, rozproszone bazy danych, system o wysokiej niezawodności

 

System ADALiS (Autonomous DVD Automatic Library System) to zespół współpracujących ze sobą programów, służących do obsługi automatycznych wypożyczalni płyt DVD.

Rys. 1  Panel wyboru kategorii systemu ADALiS

 

 

 

Obsługa automatycznych wypożyczalni, dzięki zastosowaniu ekranów dotykowych, przejrzystej grafiki i nowoczesnego oprogramowania, jest bardzo prosta i intuicyjna.

Zobacz poniższy film prezentujący oprogramowanie i maszynę działającą na terenie Niemiec:


 

 

 

 

System ADALiS zapewnia obsługiwanym automatycznym wypożyczalniom płyt DVD następujące zalety: 

 • możliwość wypożyczania i sprzedaży płyt DVD oraz innych produktów;
 • pracę przez całą dobę 7 dni w tygodniu;
 • niskie koszty zarządzania oraz konserwacji;
 • bezpieczne logowanie – identyfikacja użytkownika na podstawie odczytu z karty elektronicznej oraz skanera linii papilarnych;
 • łatwość w dokonywaniu płatności (obsługa czytnika banknotów);
 • rezerwację filmów w wybranej wypożyczalni przez Internet;
 • możliwość przeglądania dostępnych filmów i ich rezerwacji w wypożyczalni;
 • bezobsługowy odbiór i zwrot płyt;
 • możliwość oglądania zwiastunów filmów;
 • możliwość oglądania powiększonych zdjęć okładek płyt DVD
  w bardzo wysokiej rozdzielczości;
 • dowolność definiowania, które wypożyczalnie ze sobą współpracują (np. film wypożyczony w wypożyczalni A, można zwrócić w wypożyczalni B);
 • w przypadku sieci wypożyczalni (współpracujących ze sobą punktów) użytkownik nie jest zmuszony do zapisywania się do więcej niż jednej wypożyczalni (użytkownik zapisany w wypożyczalni A, może wypożyczać filmy z wypożyczalni B);
 • możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy administratorem (właścicielem wypożyczalni), a użytkownikami dzięki wewnątrzsystemowej poczcie.

 

 

 

 

Rys. 2  ADALiS – struktura systemu

 

 

 

 

Rys. 3  ADALiS - zestaw podstawowy

 

 

 

W ramach obsługi pojedynczej wypożyczalni płyt DVD, system ADALiS daje następujące możliwości:
 

 • Ogólne własności systemu ADALiS dla obsługi wypożyczalni płyt DVD:
  • bezobsługowy, całodobowy dostęp do wypożyczalni filmów;
  • identyfikacja na podstawie karty elektronicznej i odcisku palca;
  • wielojęzykowy interfejs - możliwość dynamicznej zmiany języka interfejsu;
  • możliwość podłączenia dowolnej liczby Modułów Przeglądania i Administracji.

 

 • Moduł Przeglądania i Rezerwacji:
  • przeglądanie listy filmów w dostępnych dla danego modułu bazach danych (patrz niżej: Baza Praw Dostępu);
  • możliwość filtrowania listy filmów w zależności od roku produkcji, tytułu, aktora, reżysera, rodzaju filmu (dostępnych ponad 20 różnych kategorii i podkategorii filmów z możliwością zdefiniowania nowych);
  • rezerwacja filmów;
  • możliwość oglądania zwiastunów filmów;
  • możliwość oglądania powiększonych zdjęć okładek płyt DVD w bardzo wysokiej rozdzielczości;
  • wewnątrzsystemowa poczta systemu ADALiS;
  • wysłanie wiadomości do administratora systemu, lub właściciela wypożyczalni;
  • odbiór wiadomości od administratora systemu lub właściciela wypożyczalni.

 

 • Moduł Odbioru i Zwrotu:
  • pozwala na odbiór zarezerwowanych lub zakupionych płyt DVD oraz na odbiór innych zakupionych towarów (w przypadku prowadzenia ich sprzedaży);
  • baza Filmów i Użytkowników;
  • informacje o filmach.

 

 • Moduł Magazyn i Robot:
  • obsługa robota wkładającego i wyjmującego płyty z magazynu;
  • interfejs informujący zalogowanego użytkownika o aktualnych rezerwacjach i możliwość rezygnacji z wybranych z nich;
  • odbiór wypożyczonych, lub zakupionych płyt, oraz innych zakupionych towarów;
  • dokonywanie wpłat.

 

 • Baza Praw Dostępu:
  • definiuje prawa dostępu do Bazy Filmów i Użytkowników dla poszczególnych Modułów Przeglądania i Rezerwacji;
  • prawo do przeglądania;
  • prawo do rezerwacji i zakupów;
  • definiuje prawa dostępu użytkowników z innych wypożyczalni niż macierzysta;
  • prawo do przeglądania listy filmów;
  • prawo do rezerwacji i zakupów;
  • prawo do zwrotu płyt pochodzących z innej wypożyczalni niż macierzysta.

 

 • Moduł Administrator:
  • zarządzanie Bazami Filmów i Użytkowników;
  • zarządzanie Bazami Praw Dostępu;
  • definiowanie opłat;
  • definiowanie premii za dokonywane wpłaty;
  • możliwość ręcznego przyjmowania wypożyczonych płyt w przypadku awarii systemu;
  • możliwość dodawania komentarzy dla użytkowników;
  • wewnątrzsystemowa poczta systemu ADALiS;
  • wysłanie wiadomości do użytkowników;
  • odbiór wiadomości od użytkowników.

 

 • Statystyki:
  • generacja rozliczeń finansowych;
  • automatyczna generacja dokumentów – na podstawie wprowadzonego szablonu (format html) możliwa automatyczna generacja dokumentów dla wskazanych użytkowników.


  

 
 
MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legnicka 55A/7, 54-203 Wrocław, woj. dolnośląskie
NIP: 8971806307
tel.: 717330481
e-mail: biuro@mp2.com.pl
Copyright © 2009 MP2 s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na Warunki użytkowania